Výcvikový tábor pre psov Malý Lapáš.

Obedience je jeden z rýchlo sa rozširujúcich psích športov, ktorý si našiel cestu z Anglicka do ďalších krajín sveta.  Veľmi rýchlo si Obedience  získala nadšencov najmä v štátoch severnej Európy, nakoľko donedávna nebolo možné v týchto krajinách skladať skúšky z obrany. Vďaka tradícií sa reprezentanti Škandinávie a Dánska aj teraz umiestňujú na popredných priečkach svetových súťaží.

Obedience, ako druh kynologického športu, je evidovaný pod hlavičkou Medzinárodnej kynologickej federácie (FCI). V preklade toto slovo znamená poslušnosť, ale cvičenie obedience v sebe zahŕňa čiastočne aj prvky pachových prác (identifikácia predmetu). V tréningu sa pes učí vykonávať cviky kontrolovaným spôsobom, ochotne a aj v určitej vzdialenosti od psovoda. Pri predvádzaní cvikov by mal psovod so psom preukázať celkovo dobrý vzájomný vzťah.