KLUBOVÉ TLAČIVÁ

Prihláška do SKBO
 
Stiahnuť a Prehlásenie o používaní osobných údajov - nutné k prihláške Stiahnuť

Žiadosť o pripúšťacie povolenie SKBO

Prihláška na bonitáciu                                                           

Žiadosť o vystavenie exportného preukazu o pôvode           
Stiahnuť

Žiadosť o chránenie registrovaného názvu chovu        
Stiahnuť

Hlásenie vrhu                                                                         
Stiahnuť

Zmluva o zapožičaní suky k odchovu vrhu                             
Stiahnuť

Potvrdenie o kontrole totožnosti psa
Stiahnuť   

Prihláška na odber DNA

Prihláška na odber SDCA

Manuál pre chovateľov SKBO

Zmluva o poskytovaní chovateľského servisu pre nečlenov SKBO