Kontakt

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Názov klubu: Slovenský klub belgických ovčiakov

Oficiálna skratka: SKBO

IČO: 36064998

Sídlo klubu: Slamkova 27A, 949 07 Nitra

Poštová adresa pre písomný styk: PaedDr. Katarína Filipová - Slamkova 27A, 949 07 Nitra

Predseda:

Alojz Pristach

Liptovská 2, 911 08 Trenčín

tel.: 0907 249 574

E-mail: apristach@azet.sk

Tajomník:

PaedDr. Katarína Filipová

Slamkova 27A, 949 07 Nitra

tel.: 0903 266 049

E-mail: info.skbo@gmail.com

Hlavný poradca chovu:

Michaela Mitanová

SNP 134/34 Trenčianske Teplice

914 51

tel. 0915233515

chovbosk@gmail.com

Ekonóm:

Ivana Pellegrini

Dolná Mičiná 90,

974 01 Banská Bystrica,

tel.: 0905 260 479

E-mail: ivana.pelegrinova@gmail.com

Výcvikár:

Milan Škrabko

Považské Podhradie 190, 017 04 Považská Bystrica

tel: 0905 532 706

Email: vycvik.skbo@gmail.com

Predseda kontrolnej a revíznej komisie:

Marián Moravanský - predseda,

tel. 0905 681 696

Katarina

JUDr. Katarína Kováčiková

Katarina

RNDr. Augustín Peter


https://www.google.sk/maps/place/Slamkova+14%2F27,+949+07+Nitra-Jan%C3%ADkovce/@48.2935988,18.1320567,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x476b3c29dfd39a37:0x37921234339c000f!2sSlamkova+14%2F27,+949+07+Nitra-Jan%C3%ADkovce!3b1!8m2!3d48.2937356!4d18.1321056!3m4!1s0x476b3c29dfd39a37:0x37921234339c000f!8m2!3d48.2937356!4d18.1321056

web kontakt:

info.skbo@gmail.com