Kalendár akcií

12.03.2023 Členská schôdza SKBO Malý Lapáš

31.03. - 02.04.2023 1. Kvalifikačné preteky na FMBB 2024 Abrahám

11.04. - 16.04.2023 FMBB 2023 Rumunsko - Oradea

15.04.2023 Klubová skúška BH-SK - Pristach Trenčín

29.04. - 30.04.2023 M SR - SVV3 SKBO & pohár SKBO podľa SVV1 Trenčín

20.05.2023 Klubová výstava - Memoriál Nory Takáčovej Smolinské

21.05.2023 Jarná bonitácia SKBO Smolinské

30.09.2023 Špeciálna výstava SKBO Veľké Kršteňany

01.10.2023 Jesenná bonitácia SKBO Veľké Kršteňany

13.10. - 15.10.2023 M SR - IGP SKBO (2. Kvalifikačné preteky na FMBB 2024) Malý Lapáš