Schôdze - zápisnice

Zápisnica zo zasadnutia výboru z 20. 07. 2018 Stiahnuť

Zápisnica zo zasadnutia výboru z 28. 06. 2018 Stiahnuť

Zápisnica zo schôdze z 26. 11. 2017 Stiahnuť

Zápisnica zo schôdze z 3. 12. 2016 Stiahnuť príloha Stiahnuť

Zápisnica zo schôdze z 19. 1. 2016 Stiahnuť

Zápisnica zo schôdze z 26. 9. 2015

Zápisnica zo schôdze z 7. 3. 2015 Stiahnuť

Zápisnica zo schôdze z 28. 11. 2014 Stiahnuť

Zápisnica zo schôdze z 21. 9. 2014 Stiahnuť

Zápisnica zo schôdze z 25. 4. 2014 Stiahnuť

Zápisnica zo schôdze z 30. 11. 2013 Stiahnuť

Na Základe podnetu RaKK zo dňa 9.12. 2013 sa výbor klubu na zasadnutí konanom 11.1.2014 uzniesol že, členská schôdza konaná 30.11.2013 nebola zvolaná podľa platných stanov SKBO a je neplatná. V krátkom čase bude zvolaná mimoriadna výročná členská schôdza.

Zápisnica zo schôdze výboru z 30. 11. 2013 Stiahnuť

Zápisnica z MVČS z 12. 1. 2013 Stiahnuť

Zápisnica z členskej schôdze z 1. 12. 2012 Stiahnuť

Zápisnica zo stretnutia výboru z 30. 11. 2012 Stiahnuť

Zápisnica zo stretnutia výboru z 7. 7. 2012 Stiahnuť

Zápisnica z výročnej členskej schôdze z 30. 11. 2011 Stiahnuť

Zápisnica zo stretnutia výboru z 6. februára 2010 Stiahnuť

Zápisnica z členskej schôdze z 22. augusta 2009 Stiahnuť