Výbor

Kontaktné údaje:

Názov klubu: Slovenský klub belgických ovčiakov

Oficiálna skratka: SKBO

IČO: 36064998

Sídlo klubu: Hollého 925/105, 908 51 Holíč

Poštová adresa pre písomný kontakt: Ing. Jana Šafařová, Hollého 925/105, 908 51 Holíč

Predseda:

Alojz Pristach

Liptovská 2

911 08 Trenčín

tel.: 0907 249 574

E-mail: apristach@azet.sk

Tajomník:

Ing. Jana Šafařová

Hollého 925/105

908 51 Holíč

tel.: 0905 927 898

E-mail: info.skbo@gmail.com

Hlavný poradca chovu:

Michaela Mitanová

SNP 134/34

914 51 Trenčianske Teplice

tel. 0915 233 515

E-mail: chovbosk@gmail.com

2. poradca chovu:

Doc. RNDr. Andrej Dudáš, PhD.

Horný diel 130

930 40 Štvrtok na Ostrove

tel. 0903 860 817

E-mail: andrej.dudas@gmail.com

Ekonóm:

Ing. Ivana Kučmová

Trstín 49, 91905 Trstín

tel.: 0907 229 904

E-mail: kucmova202@gmail.com

Výcvikár:

Milan Škrabko

Považské Podhradie 190,

017 04 Považská Bystrica

tel: 0905 532 706

E-mail: vycvik.skbo@gmail.com

Predseda kontrolnej a revíznej komisie:

Ing. Adam Kováčik

tel. 0944 424 144

Členovia KaRK:

JUDr. Katarína Kováčiková

JUDr. Ladislav Šuchter