Výbor

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Názov klubu: Slovenský klub belgických ovčiakov

Oficiálna skratka: SKBO

IČO: 36064998

Sídlo klubu: Slamkova 27A, 949 07 Nitra

Poštová adresa pre písomný styk: PaedDr. Katarína Filipová - Slamkova 27A, 949 07 Nitra

Predseda:

Alojz Pristach

Liptovská 2, 911 08 Trenčín

tel.: 0907 249 574

E-mail: apristach@azet.sk


Tajomník:

PaedDr. Katarína Filipová

Slamkova 27A, 949 07 Nitra

tel.: 0903 266 049

E-mail: info.skbo@gmail.com


Hlavný poradca chovu:

Michaela Mitanová

SNP 134/34 Trenčianske Teplice

914 51

tel. 0915233515

chovbosk@gmail.com

Ekonóm:

Ing. Ivana Kučmová

Trstín 49, PSČ 91905

tel.: 0907 229 904

E-mail: kucmova202@gmail.com


Výcvikár:

Milan Škrabko

Považské Podhradie 190, 017 04 Považská Bystrica

tel: 0905 532 706

Email: vycvik.skbo@gmail.com


Predseda kontrolnej a revíznej komisie:

Marián Moravanský - predseda,

tel. 0905 681 696

Členovia KaRK:


JUDr. Katarína Kováčiková


RNDr. Augustín Peter


Revízna komisia:

Moravanský Marián, Knížacký Ján, Augustín Peter

Disciplinárna komisia:

Tóth Martin, Samek Miroslav, Koppan Vladimír

Chovateľská komisia:

Mésarošová Erika, Mitanová Michaela, Knížacký Ján

Výstavná komisia:

Záchenská Miroslava, Janečková Viktória, Mitana Dušam, Krišková Emília