Výbor

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Názov klubu: Slovenský klub belgických ovčiakov

Oficiálna skratka: SKBO

IČO: 36064998

Sídlo klubu: Slamkova 27A, 949 07 Nitra

Poštová adresa pre písomný styk: PaedDr. Katarína Filipová - Slamkova 27A, 949 07 Nitra

Predseda:

Alojz Pristach

Liptovská 2, 911 08 Trenčín

tel.: 0907 249 574

E-mail: apristach@azet.sk


Tajomník:

PaedDr. Katarína Filipová

Slamkova 27A, 949 07 Nitra

tel.: 0903 266 049

E-mail: info.skbo@gmail.com


Hlavný poradca chovu:

Michaela Mitanová

SNP 134/34 Trenčianske Teplice

914 51

tel. 0915233515

chovbosk@gmail.com

Ekonóm:

Ivana Pellegrini

Dolná Mičiná 90,

974 01 Banská Bystrica,

tel.: 0905 260 479

E-mail: ivana.pelegrinova@gmail.com

Výcvikár:

Milan Škrabko

Považské Podhradie 190, 017 04 Považská Bystrica

tel: 0905 532 706

Email: vycvik.skbo@gmail.com


Predseda kontrolnej a revíznej komisie:

Marián Moravanský - predseda,

tel. 0905 681 696

Katarina

JUDr. Katarína Kováčiková

Katarina

RNDr. Augustín Peter

Revízna komisia:

Moravanský Marián, Knížacký Ján, Augustín Peter

Disciplinárna komisia:

Tóth Martin, Samek Miroslav, Koppan Vladimír

Chovateľská komisia:

Mésarošová Erika, Mitanová Michaela, Knížacký Ján

Výstavná komisia:

Záchenská Miroslava, Janečková Viktória, Mitana Dušam, Krišková Emília