!!! Zmena termínu 2.bonitácie !!!


Nový termín: 19.11.2023 Hurbanovo


Rozhodca pre exteriér nám z rodinných dôvodov odriekol bonitáciu. Bohužiaľ sa nám na tento termín nepodarilo zohnať iného rozhodcu pre exteriér a tak sme museli termín posunúť. Vzniknutá situácia nás mrzí, prihlášky na bonitáciu sú platné, každý z bonitujúcich obdrží info aj mailom.


Ďakujeme za pochopenie.

Výbor SKBO

Špeciálna výstava SKBO bez CAC 05.11.2023 v Beckove

2. JESENNÁ BONITÁCIA

Z dôvodu veľkého množstva záujemcov o bonitáciu v jesennom termíne, ktorých nebolo možné prihlásiť na jeden termín, sa výbor SKBO rozhodol usporiadať aj druhú jesennú bonitáciu. 

Termín: 19.11.2023 od 08.00h (ZMENA TERMÍNU z pôvodného 11.11.)

Miesto: KK Hurbanovo 

Prihlasovanie na bonitáciu: od 02.10.2023 

Uzávierka prihlášok: 15.10.2023 

Maximálny počet prihlásených psov: 30 

Bližšie info a propozície na stránke klubu TU

2. JESENNÁ BONITÁCIA

Vzhľadom na veľký záujem o možnosť zúčastniť sa jesennej bonitácie, výbor SKBO rozhodol, že sa uskutoční druhý termín jesennej bonitácie. Prihlasovať sa na druhý termín jesennej bonitácie bude možné od 2.10.2023. Jesenná klubová výstava sa opakovať NEBUDE a teda je potrebné aby sa psi, ktorí nemajú absolvovanú klubovú výstavu tejto výstavy zúčastnili! Vzhľadom na uvedenú skutočnosť sa termín uzávierky KV posúva na 17.9.2023 do polnoci. Termín a miesto konania 2. jesennej bonitacie zverejníme včas po dohodne s rozhodcom pre exteriér!! Maximálny počet zvierat 2. termínu jesennej bonitacie je 30. Zvieratá, ktoré nebudú zbonitované v riadnom termíne jesennej bonitacie majú možnosť opakovať ju až v jarnom termíne 2024. 2. termín bonitácie je len pre tých, na ktorých sa vzhľadom na kapacitné možnosti nedostalo v riadnom termíne 01.10.2023. 

Výbor klubu začal ihneď po zistení, že sa na všetkých nedostane v riadnom termíne jesennej bonitácie, hľadať najvhodnejšie riešenie pre všetkých. Veľmi nás mrzí postoj niektorých členov, ktorí začali klub obviňovať z nečinnosti. Upozorňujeme členov, aby si prečítali Disciplinárny poriadok SKBO a aby sa vyvarovali konaniu proti tomuto poriadku!!

Jesenná bonitácia SKBO – 01.10.2023 Veľké Kršteňany
Viac info TU

!!! Oznam !!!
Dnešným dňom 13.09.2023 o 20 hod. sa ukončuje prihlasovanie na jesennú bonitaciu, ktorá sa koná 01.10.2023 vo Veľkých Kršteňanoch, z dôvodu vysokého počtu prihlásených. Po konzultácii s rozhodcom pre exteriér p.MVDr. Ridarčíkovou bolo rozhodnuté, že v súčasnosti počet prihlásených psov je maximálny, ktorý je možné v daný deň posúdiť.
Výbor klubu SKBO

Oficiálny tréning obrán na bonitáciu bude v piatok 22.9.2023 na futbalovom ihrisku vo Velkých Kršteňanoch o 17:00.  Nahlasovanie telefonicky!!! Možnosť individuálnych tréningov mimo oficiálneho termínu po telefonickej dohode.  LUCIA KOLENČÍKOVÁ 0915 730 915 

Klubová výstava SKBO – 20.05.2023 Smolinské
ONLINE KATALÓG

Členský poplatok 2023 


Nový člen 30€ (+ vypísanú prihlášku spolu s GDPR zaslať na info.skbo@gmail.com)
Člen 20€; Mládež do 18r. 10€

Úhradu vykonať na účet Slovenský klub belgických ovčiakov:
SK11 1100 0000 0026 6170 4071

Pri platbe do poznámky, prosím, uvádzať:
Priezvisko, za koho sa členské uhrádza + členské 2023 (napr. Kučmová, členské 2023)

Členský poplatok treba zaplatiť do 31.01.2023 !!!

Oneskorená platba má za následok stratu riadneho členstva a člen sa automaticky stáva predbežným členom.

O riadne členstvo možno požiadať po 2 rokoch predbežného členstva, t. j. po 2 rokoch platenia členského v riadnom termíne do 31.01.

Program členskej schôdze SKBO 12.03.2023
Malý Lapáš
začiatok schôdze 10.00 h

1. Otvorenie

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správy výboru za r. 2022 - predseda, poradca chovu, výcvikár, ekonóm

4. Info FMBB 2023

5. Voľba členov kontrolnej a revíznej komisie

6. Postupový kľúč na FMBB - IGP, Mondioring, Obedience, Agility, Canicross, Bikejoring, Výstava

7. Zmeny v stanovách

8. Zmeny v chovateľskom poriadku, bonitačnom poriadku - zmena bonitácie

9. Kalendár akcií na r. 2023

10. Diskusia

11. Záver

Oznam poradcu chovu

Z dôvodu pracovnej vyťaženosti, žiadam členov i nečlenov SKBO, aby ma v prípade potreby kontaktovali výlučne prostredníctvom emailu chovbosk@gmail.com, ktorý je uvedený aj na našej web stránke. Na SMS, messenger a podobné nebudem reagovať. Za pochopenie ďakujem. 

Michaela Mitanová

poradca chovu SKBO

Špeciálna výstava SKBO


Propozície


Prihlasovanie na www.clubdogshow.sk


Udalosť na SKBO Facebook

Schôdza SKBO doplnená o nový bod:

BONITÁCIA 29.5.2022

Dátum: 29.05.2022 od 9:00

Miesto: kynologický klub Mladosť,Mestečko

Ubytovanie: individuálne

Cena bonitácie: 140 € (test SDCA1+2 je 56,-eur, poplatok za bonitáciu 50,-eur + DNA 34,-eur) - platbu zaslať na klubový účet SK11 1100 0000 0026 6170 4071, do poznámky uviesť meno + bonitácia

Ukončenie prihlasovania na bonitáciu: 16.05.2022 (do tohoto dátumu musia byť odoslané: prihláška na bonitáciu, riadne odfotený PP, kópia RTG psa, doklad o zaplatení bonitácie,protokol o skúške) 

ČLENSKÉ 2022

Nový člen 30€ (+ vypísanú prihlášku spolu s GDPR zaslať na info.skbo@gmail.com)

Ostatní 20€; Mládež do 18r. 10€

Úhradu vykonať na číslo účtu: SK11 1100 0000 0026 6170 4071

Pri platbe do poznámky, prosím, uvádzať:

Priezvisko, za koho sa členské uhrádza + členské 2022 (napr. Kučmová, členské 2022)

Členský poplatok treba zaplatiť do 31.1.2022 !!!

Kto zaplatí neskôr, ráta sa, akoby bol novým členom (ak zaplatí riadny člen členský poplatok po 31.1.2022, automaticky stráca status riadneho člena a stáva sa predbežným členom.

O riadne členstvo možno požiadať po 2 rokoch predbežného členstva, t. j. po 2 rokoch platenia členského v riadnom termíne do 31.1).
8:00 - 8:45 prezentácia výstavy

9:00 - začiatok posudzovania výstavy

14:30 - bonitácia podľa časového rozpisu

zoznam


OZNAM

Už si môžte tlačiť vstupné listy aj s katalogovými číslami ak sa prihlásite do systému -> vyberiete výstavu a tam nájdete potvrdenie o prijatí psa.

Prosíme všetkých aby pri registrácii už na výstave mali vytlačené vstupné listy, 

katalógové čísla a mali nachystané očkovacie preukazy s platným očkovaním.

Ďakujeme


Členská schôdza SKBO

Dátum: 19.9.2021

Miesto: KK Mladosť Mestečko

Čas: 15:00

Program:1. Otvorenie

2. Voľba zapisovateľa overovateľov zápisnice

               3. Správy: predseda, výcvikár, poradca chovu, ekonóm,  

predseda kontrolnej a revíznej komisie

4. MSR IGP3, MSR SVV3

                5. FMBB 2022

                5. Kalendár akcií 2022

                6. Diskusia

                7. Záver


Vrátenie peňazí

Zle zadané, 2x odoslané, alebo inak zle uhradené platby za výstavu a bonitáciu sa budú vracať hromadne po uzávierke. Nerobí sa to priebežne, dáme info, keď sa platby budú vracať


DÔLEŽITÝ OZNAM

oznamujeme Vám ze začiatok posudzovania na klubovej výstave SKBO 28.8.2021 sa posúva na 9.00 hod.

Ďakujeme za pochopenie


 BONITÁCIA PRIHLASOVANIE 

Posledný termín prihlásenia je 15.8. 

( prihlásenie = zaplatenie, odoslanie prihlášky + všetkých papierov )

Ohľadom akýchkoľvek otázok ohľadom bonitácie kontaktujte poradcu 

chovu p. Mitanovú: 0915233515

Ak máte otázky, kontaktujte poradcu chovu telefonicky, alebo mailom. Nevypisujte do messengera, to nie je oficiálny kanál na komunikáciu.

Bonitácia bude prebiehať v sobotu 28.8 po výstave

Po ukončení prihlasovania budú zverejnené podrobnosti k bonitácií


Pripravovaná bonitácia bude prebiehať v deň klubovej výstavy dňa 28.08.2021Kalendár kylogických akcií 2019

MS FMBB 2019

19.-21. októbra 2018 Malý Lapáš - Ranč Nový dvor

Pretek Z POLYTANU SK CUP so zadaním skúšky a zadaním titulov CACIT a CACT

v rámci preteku sa konajú otvorené Majstrovstvá Slovenska belgických ovčiakov, dobermanov, rottweilerov, boxerov

Propozície: Zobraziť 

Prihlášky zasielajte na adresu alebo on-line spolu s dokladom o zaplatení:

Michaela Ondrejková, Hájska 336, 951 93 Machulince, Slovensko

email: skpolysport@gmail.com

Prihlasovanie: on-line formulár

Piatrová 9.9.2018 - výsledky bonitácie 

Nový skúšobný poriadok 2019 - IGP 2019 (nove IPO) Stiahnuť

9.9.2018 Jesenná bonitácia SKBO, hotel Junior, Piatrová - Vrútky

                 Začiatok 09:00 hod.

                 Manuál k jesennej bonitácii: Zobraziť Stiahnuť

                 kompletné info - sekcia " Bonitácia"

                 v prípade nejasností kontaktujte: poradca chovu - Michaela Mitanová, výcvikár - Ján Dírer

1.8.2018    OZNAM PRE ČLENOV SKBO.

Od 1.8.2018 preberá funkciu poradcu chovu Michaela Mitanová. Kontaktné údaje na nového poradcu chovu nájdete v sekcii Klub - Výbor.

8.9.2018    Špeciálna výstava Slovenského klubu belgických ovčiakov, Piatrová

                  Propozície:    Zobraziť Stiahnuť

Vyhodnotenie FMBB 2018

Matúš Balún a Phantom Malý LumpíkNiečo o tohtoročných FMBB? Pravdupovediac už si veľa ani nepamätám JOrganizácia aj napriek obrovskej snahe organizátorov nebola najlepšia pre nedostatok ľudí. Mali výborné nápady, snahu, no bohužiaľ nadarilo sa im tak ako by chceli. Ale každý problém sa snažili vyriešiť ako najlepšie vedeli. Aj snahu treba oceniť. Prvý pretekový deň som mal stopu starú 1hod a 45minút presne kvôli problémom s organizáciou. Phantom to dobojoval s výsledkom 94 bodov škoda posledného predmetu, kedy ho označil v stoji a nepresne, keďže to nikdy pred tým neurobil. Druhú disciplínu v poradí som mal obranu. Už hneď pri revíri mi Phantom ukazoval, že bude problém s ovládateľnosťou. Nevyšiel mu zákus ani na úteku ani na kontroláku. Pri štýle prísneho posudzovania rozhodcov to bolo 87bodov čomu jeho výkon zodpovedal. Po voľnom dni strávenom s deckami, psami pri mori nás čakala posledná disciplína. Poslušnosť som mal sobotu okolo obeda kedy vrcholili veľké horúčavy. Phantom robil čo mohol v danom jeho fyzickom stave avšak celé to bolo jednoducho povedané zle. Na konci skolaboval z horúčavy a musel som ho odniesť na rukách k veterinárnemu lekárovi na štadióne. Našťastie sme ho dali rýchlo dokopy. Chcem sa poďakovať vedúcej výpravy Katke Filipovej za ako vždy, super odvedenú prácu, figuratovi Peťovi Hoštákovi za maximálnu snahu ( niečo sa naučil zvyšok príde s rokmi...J. Sponzorom: klubu SKBO a Maťovi Orlovskému za Royal Canin. Harymu Arconovi cez ktorého sa nám podarilo mať k dispozícii na tréning jeho cvičák, aj futbalové ihrisko všetko neďaleko ubytovania. Taktiež vďaka patrí všetkým členom družstva za pohodovú atmosféru ktorá na týchto majstrovstvách určite bola. Zablahoželať chcem víťazom ale hlavne naším najlepším čo bojovali o jeden deň dlhšie vo finále. Možno niekedy opäť...

Pavol Šlahor a Aramis Red Devils DogMôj výkon s Aramisom hodnotím ako celkom dobrý, vzhľadom na to, s akými pocitmi z posledných treningov som odchádzal na majstrovstvá /keďže v každej disciplíne som mal hrubú chybu/. Ako prvú disciplínu som si vylosoval obranu, ktorá sa nám podarila nastaviť dosť slušne, kedže sme boli za ňu ohodnotený 97  bodov. Ako druhú disciplínu som mal stopu za 92 bodov,  kde overenie tretieho a štvrtého lomu nás stálo 7 bodov, čo ma v konečnom dôsledku  mrzelo najviac vzhľadom na to, že by nás to mohlo posunúť o trochu vyššie. Posledná disciplína bola  poslušnosť ohodnotená 85 bodmi, kde asi najhrubšou chybou bolo  zaváhanie s vybehnutím pri vysielačke. Po zrátaní bodov do Svetového pohára nám to stačilo na štvrté miesto. Vo finále sme dali poslušnosť za 83,5 bodov a obrana za 87,5 bodov podľa mňa sa pod tento výsledok podpísala už aj výrazná  únava a prehriatie z vyšších teplôt, ktoré tam boli. Nakoniec nám to stačilo na konečné 6. miesto /ku kriteriám hodnotenia rozhodcov sa radšej nevyjadrujem/.  Chcel by som veľmi pekne poďakovať svojím spolubojovníkom z reprezentácie za perfektný kolektívný prístup, vedúcim družstva Katke Filipovej, Peťovi Hošťakovi a za podporu Lacimu Filipovi. Za pomoc ďalej ďakujem svojím treningovým parťákom Peťovi Kádekovi, Peťovi Mitterovi, Radkovi Prokopcovi, Jozefovi Mravíkovi, Ľubošovi Krivošíkovi, Tomášovi Kondemu a chlapcom z Polytanu za pekné oblečenie. Najväčšie ďakujem už  pravidelne patrí mojej úžasnej rodinke.

Váňová Michaela a Uma Anubis the SecondV prvom rade by som sa chcela veľmi pekne poďakovať celému organizačnému týmu, že som mohla vôbec štartovať na tohtoročných FMBB. Aj keď som posledných pár týždňov pred začiatkom zvažovala svoj štart, keďže dlhodobo namáhané zranenie suky si pýta svoju daň, rozhodla som sa bojovať a ukázať ju svetuJ, pretože si myslím, že má svoju výnimočnosť, minimálne pre mňa. 

Našou prvou disciplínou bola stopa, čo sa dalo čakať, keďže sme nastupovali v háravkách. Pre mňa je stopa najťažšou disciplínou vôbec. Los vyšiel super, hneď v stredu ráno, takmer za ideálneho počasia, oproti ostatným pretekárom. Uma podala priemerný výkon, prvá polovica stopy bola super, druhá o niečo horšia, už nie s takou koncentráciou. Poslušnosť a obrana nás čakali až v sobotu, čo pre mňa nebolo veľmi jednoduché, čakať ďalšie tri dni, do toho ešte fakt, že budeme nastupovať na ihrisko bez oficiálneho tréningu. Tréning bol samozrejme možný, ale až v sobotu a to 35 minút pred samotným štartom, čo som skoro pri 30°C teplotách zamietla. Tieto okolnosti sa odzrkadlili hlavne na mojom výkone, verím, že veľká skúsenosť do budúcna. Našou poslednou disciplínou bola obrana, čo si Umička užila J, odzrkadlili sa zjavne zle načasované tréningy, keďže skoro všetky púšťačky boli na druhý krát. S technickým prevedením suky som bola relatívne spokojná. Viem, že počty bodov sú dosť mizerné, ale dúfam, že nabudúce to bude oveľa lepšie a prispejem minimálne celému družstvu k lepšiemu umiestneniu. 

Veľká gratulácia patrí Palimu a Aramisovi, fantastická obrana, kto nevidel na živo, môže banovať, právom najlepšia na svete. Samozrejme veľká gratulácia Milanovi a Axe, Axa je veľký bojovník, na place sa je na čo pozerať. Veľké gratulujem aj Matúšovi, parádna stopa, Mirovi a Areskovi prajem už len viac šťastia, a Miške len to šťastie, lebo inak tomu nič nechýba, boli ste parádna parta, ďakujem Vám

Milan Škrabko a Axa z PeklaPrvý svet je za nami, s Axou sme boli nominovaný ako náhradníci. Bohužiaľ  stala sa veľmi smutná udalosť, ktorá nás posunula do štartovného poľa. Na jednej strane to bola pre mňa s Axou veľká výzva, no na druhej nás to zabolelo nakoľko Dušan je môj kamarát. Týmto chcem naše umiestnenie symbolicky venovať Usirovi, výbornému psovi s veľkým srdcom a Dušanovi nakoľko boli skvelou dvojicou s výbornými výsledkami. Stopy prebiehali vo vysokom trávnatom poraste zhruba po kolená pri vysokej teplote. Axa odviedla veľmi kvalitnú prácu s drobnými chybami čo nám vynieslo pekných 92 bodov. Na poslušnosť sme nastupovali ráno o šiestej pri ideálnych podmienkach, kde nám fandilo niekoľko členov našej výpravy. Axa pracovala na 100 percent čo rozhodcovia ohodnotili krásnymi 90 bodm,i čo bol pri trende posudzovania naozaj úžasný výsledok a ja som prežíval už priamo na ploche neskutočnú radosť. Na rade boli obrany nastupovali sme s pocitom, že dáme do toho všetko a to sme s Axou aj dokázali. Jej výkon až na pár chýb bol dobrý a ja som bol vnútorné veľmi spokojný vybojovali sme pekných 84 bodov, za ktoré sme sa nemuseli hanbiť. Týmto sme sa kvalifikovali medzi top dvadsiatku čo bol pre mňa, ako nováčika obrovský úspech. Do finále sme nastupovali s pocitom, že si to naozaj ideme užiť. Podarilo sa nám obhájiť výkony zo základnej časti nebyť toho, že si Axa v dlhodobom odložení užívala až moc, bolo by na poslušnosti možno aj o bod viac, ale aj napriek tejto chybe sme boli 4 rozhodcami ohodnotený na slušných 87,5 b. Obrany prebiehali už pri vyšších teplotách a so zmenou figurantov. Axa opäť potvrdila svoj predchádzajúci výkon a od 4 rozhodcov, ktorí sú vo finále sme vybojovali dobrých 82 b. Axa makala na 100 percent a potvrdila mi, že má veľké srdce bojovníka. Celé majstrovstvá boli pre nás obrovskou skúsenosťou a touto cestou sa chcem poďakovať celému teamu za úžasný týždeň stretli sme tam úžasná partia ľudí, ktorá si navzájom pomáhala, stále si čo mala povedať a nechýbala ani zábava. Moje poďakovanie patrí manželom Filipovcom, Petrovi Hoštákovi a všetkým členom výpravy a slovenským fanúšikom kamarátom ktorý naozaj povzbudzovali a to bolo úžasné! Bolo mi cťou!

Miroslav Strašík a Ares Líščí vrchAj keď písanie takýchto príspevkov nie je práve moja parketa, snažil som sa aspoň stručne popísať naše účinkovanie na tohtoročných MS belgických ovčiakov v slovinskej Ajdovščine. Náš prvý svet s Aresom nezačal príliš šťastne. Po problémoch pri losovaní som na oficiálnom tréningu psovi zbadal na uchu hematóm, takže som mal o zábavu naviac postarané. Ale vďaka Matúšovej pomoci pri výbere veterinára, ochote Katky a Laca Filipových sme to bez ujmy zvládli. Vo štvrtok sme nastúpili na obranu, z ktorej som mal dobrý pocit, aj keď to malo pár chýb, z môjho pohľadu to dopadlo veľmi dobre. Bola na to razantná, na oko dobre vyzerajúca obrana. V piatok to už bola trochu iná káva a svoj kalich horkosti som si vypil až do dna. Ráno sa kvôli počasiu stopovať nedalo a náhradné stopy boli našľapané na malom priestore. Ares sa prepojil na chodník vyšľapaný kladačmi, ktorý bol len pár metrov od prvého lomu a bolo vymaľované. Škoda, možno nabudúce.. Sobotňajšia poslušnosť nebola najhoršia, avšak už so zmiešanými pocitmi, so sklamaním zo stopy a okrem toho som kvôli tomu Aresovmu boľavému uchu od pondelka netrénoval, takže to bolo trochu vidno aj na našom výkone. Najviac ma mrzí to zaľahnutie na vysielačke. Chalanom (Paľovi a Milanovi) gratulujem k výborným výsledkom, Matúšovi prajem viac šťastia a obom Michaelám tiež šťastnejšiu ruku pri losovaní, lebo bez toho to nejde. Inak sa tam stretla skvelá partia ľudí, po celý čas panovala dobrá nálada a pohoda, žiadnu nevraživosť ani zlú atmosféru som nezaregistroval. Chcem sa poďakovať aj našim tímlídrom, Katke a Peťovi, ktorí to organizačne, logisticky, ale aj ľudsky perfektne zvládli. Ďakujem aj tým, čo ma prišli podporiť, či už v rámci tímu alebo na tribúnu ako diváci. Som naozaj veľmi rád, že som mohol byť súčasťou tohtoročnej reprezentácie Majstrovstiev sveta belgických ovčiakov, nakoľko to bolo po prvýkrát, no verím, že nie posledný J.

Ďalší užitočný a zrozumiteľne napísaný článok z časopisu Psí sporty o Ataxii. Ďakujeme Jakub Štýbr za možnosť zdielať na našej klubovej stránke

info: tu

Poskytovanie informácií Bonitácia - p. Mésarošová ( prihlášky, RTG, PP a všetky potrebné dokumenty ) Bonitácia - odbery DNA, SDCA, členstvo v klube, prihlášky do SKBO - p. Filipová Výstava - p. Záchenská Prosíme Vás volajte, alebo píšte kontaktnej osobe, ktorá bude mať dostupné informácie. Berte ohľad na to, že každá z nás je niekde zamestnaná a nie vždy sa dá okamžite informácia dohľadať a možno bude treba zavolať alebo sa pripomenúť ešte raz. SKBO nie je naše zamestnanie. Ďakujeme za pochopenie.

BONITÁCIA ODBER BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

DNA - zviera by malo byť vyčesané a srsť nekontaminovaná srsťou iného zvieraťa. Odporúčame vyčistiť prepravy, boxy v ktorých bude zviera. Nenechať skákať iného psa na svoje zviera pred odberom. Za prípadnú kontamináciu odobranej vzorky je zodpovedný majiteľ zvieraťa, ktorý aj samotný odber vykonáva podľa inštrukcií. Nový odber pri kontaminácií vzorky hradí v plnej miere majiteľ zvieraťa.

SDCA - odber sa vykonáva sterom bukálnej sliznice kefkou z papule zvieraťa. Zviera by nemalo pred odberom ( v deň bonitácie ráno ) jesť, piť a byť v kontakte s iným zvieraťom, aby sa vzorka nekontaminovala cudzím biologickým materiálom. Pozor na aporty, lopty a iné pomôcky, ktoré používate rovnaké pre všetky svoje zvieratá ( nerobiť to pred odberom ) Odber vzorky robí majiteľ zvieraťa podľa inštrukcií člena výboru, ktorý na odber dohliada. Za odber a prípadnú kontamináciu v plnej miere zodpovedá majiteľ zvieraťa. Nový odber pri kontaminácií vzorky hradí v plnej miere majiteľ zvieraťa.

Výsledky jarnej bonitácie: tu

Bonitácia 26. a 27.5. 2018 Prezentácia na bonitáciu obidva dni od 8:00 - 8:30. Prosíme všetkých o dochvíľnosť, je Vás strašne veľa

BONITÁCIA POZOR

Od piatku 18.5 uzatvárame prihlasovanie na bonitáciu.

Z kapacitných dôvodov nie je možné posúdiť viac psov

POZOR KLUBOVÁ VÝSTAVA

Klubová výstava 26.5.2018. Dôležité upozornenie: Na klubovej výstave SKBO bude vzhľadom na, v rovnaký deň prebiehajúcu bonitáciu, ako prvá posúdená varieta Malinois. Následne varieta Groenendael a Tervueren.

Club dog show 26.5.2018 Important notice.

At the Club dog show will be first judged variety Malinois due to bonitation taking place the same time. Subsequently the variety Groenendael and Tervueren.

Clubschau 26.5.2018 Wichtige Warnung.

In der Clubschau wird gegenüber den verlaufenden Bonitaire gleichentags als Erste die Sorte Malinois, folglich die Sorten Groenendael und Tervueren abgeurteilt.

Bonitácia pozor

V priložených dokumentoch sa nachádza zoznam prihlásených na bonitáciu v sobotu 26.5.2018 Stiahnuť a nedeľu 27.5.2018 Stiahnuť. Takmer všetkým prihláseným chýbajú nejaké dokumenty. Prosíme o urýchlené zaslanie, aby sa dali papiere na bonitáciu pripraviť vopred. Kto dokumenty nedoloží vopred bude na bonitácií posúdený úplne nakoniec, keď všetci riadne prihlásení skončia. Vaše papiere sa nedajú kopírovať na mieste ( na trávniku na Lapáši ). Ďakujeme za spoluprácu. Chýbajúce dokumenty posielajte na poradcachovu@centrum.sk

ODBER VZORIEK DNA A SDCA STARŠÍCH UŽ CHOVNÝCH ZVIERAT

Na bonitácií bude možnosť odobrať vzorky na DNA a SDCA starších už chovných zvierat. V prípade záujmu vyplňte prihlášku z prílohy a pošlite ju na info.skbo@gmail.com Postupujte podľa inštrukcií v prihláške. Na klubovú akciu treba zvieratám priniesť originál rodokmeň, kvôli kontrole totožnosti. Ak budete mať nejasnosti kontaktujte: Katarína Filipová 0903266049

Prihláška na odber DNA     Stiahnuť

Prihláška na odber SDCA   Stiahnuť

MS FMBB 2018 Výsledky

26.5 - 27.5.2018 Bonitácia 

Zoznam prihlásených psov na bonitáciu v nedeľu 27.5.2018 je ukončený. Všetky ďalšie prichádzajúce prihlášky budú zaradené na bonitáciu v sobotu 26.5, nakoľko kapacita nedele je už naplnená. Posielajte prosím kompletné dokumenty, ktoré sú k bonitácii potrebné.

zobraziť zoznam

https://msrzsk2018.wixsite.com/mysite/vysledky

ProfiDOG online spravodajstvo sa po novom platí. Predplatné nie je veľké, informácie nájdete v priloženom linku. Platba je možná aj platobnou kartou

https://www.profidog.cz/premiovy-obsah-profidog-cz/

26. mája 2018 Klubová výstava SKBO Memoriál Nory Takáčovej

propozície tu: Zobraziť Stiahnuť

http://www.royalcanin.sk/

Vážení členovia Slovenského klubu belgických ovčiakov Royal Canin je oficiálnym partnerom Vášho klubu aj v roku 2018 a ponúka Vám členstvo v Royal Canin Chovateľskom klube.

Viac info tu:

Máme nový sponzorský dar od firmy Expodom.

Slovenský klub belgických ovčiakov dostal nový sponzorský dar od firmy www.expodom.sk . Promo stánok sa bude využívať na všetkých klubových akciách ako sú klubové víkendy, bonitácie a výstavy. Samozrejme aj MSR BO. Takto budeme schopný zorganizovať klubovú akciu za každého počasia.

Ďakujeme.

27.5.2018 od 9.00 hod Jarná Bonitácia.

pozvánka pre všetkých členov a priaznivcov plemena na jarnú bonitáciu 

Miesto: výcvickové stredisko z Polytanu Malý Lapáš. viac info: tu

Michaela Kollárová a Baxter Ostraryka

Posledný aprílový týždeň sa v slovinskej Ajdovščine konali majstrovstvá sveta belgických ovčiakov. Počas celého týždňa psom i psovodom znepríjemňovalo pretek tropické, slnečné počasie. Ako prvú sme mali vyloso vanú stopu. Naša ,,zakliata „ disciplína. Minulý rok sme mali peknú prácu na stope, ale ani jeden predmet, tento rok zas úplne naopak. Celá naša skupina nie moc úspešne bojovala s vetrom, miestam i nie úplne najľahším terénom a stopou starou až 2 hodiny. Ďalšia disciplína, obrana, ma naozaj potešila a zlepšila na chvíľu náladu.. Až na malé chybičky, ktoré nemuseli byť, som bola spokojná. Taktiež práca figurantov výborná. Posledná poslušnosť... najskôr som bola šťastná, že  som si vylosovala na obed , kedy je najteplejšie, ale tesne pred nástupom, už som si nebola istá, či  teplo je výhra, bolo uk rutné a bála som sa o zdravie psa, pretože viem, že pri cvičení vždy dáva zo seba 110 % a ide aj cez svoje hranice, čo môže byť v týchto podmienkach nebezpečné. Baxter kvôli zraneniu pred ,,svetom“ oddychoval a mal obmedzený pohyb. 

To sa prejavilo na jeho väčšej chtivosti, z ktorej plynuli nejaké chyby. Aspoň naoko pekný dojem z poslušnosti pokazila vysielačka, kde si ľahol až na tretí povel. Celkový výsledok ma síce neuspokojil ale zato motivoval do ďalšej práce. Touto cestou by som chcela ešte raz pogratulovať mojim spolubojovníkom a poďakovať sa tímlídrom za ich starostlivosť a pohodu, ktorú nám vytvárali počas celých majstrovstiev. 

Veľké ďakujem patrí celému ZKO Sezemice a hlavne Martinovi za prípravu a podporu počas celých MS a v neposlednom rade sponzorom, vďaka ktorým sme mohli všetci uskutočniť túto veľkú jazdu a môjmu sponzorovi fy Vafo Praha.