Tlačivá

KLUBOVÉ TLAČIVÁ

Prihláška do SKBO Stiahnuť a Prehlásenie o používaní osobných údajov - nutné k prihláške Stiahnuť

Žiadosť o pripúšťacie povolenie SKBO

Stiahnuť WORD Stiahnuť PDF

Prihláška na bonitáciu

Stiahnuť WORD

Žiadosť o vystavenie exportného preukazu o pôvode

Stiahnuť

Žiadosť o chránenie názvu chovateľskej stanice

Stiahnuť

Hlásenie vrhu

Stiahnuť

Zmluva o zapožičaní suky k odchovu vrhu

Stiahnuť

Potvrdenie o kontrole totožnosti psa

Stiahnuť

Prihláška na odber DNA

Stiahnuť

Prihláška na odber SDCA

Stiahnuť

Manuál pre chovateľov SKBO

Stiahnuť

Zmluva o poskytovaní chovateľského servisu pre nečlenov SKBO

Stiahnuť