Máme za sebou skvelý výcvikový víkend SKBO, ktorý sa konal vo výcvikovom areáli KK Mladosť Mestečko. Začínali sme v sobotu ráno 8.00 teoretickou časťou, kde sme prebrali základnú teóriu so zameraním na športovú kynologiu, komunikáciu so psom, tvorbu správania, atď. Po ukončení teórie sme prešli k samotnému tréningu, kde sme zvolili individuálny prístup ku každému účastníkovi so zameraním na riešenie problémov každého psa. Týmto systémom sme pokračovali aj v nedeľu. Na záver sme urobili prípravu na bonitaciu, ktorá pozostávala s nácviku merania atď. Potešila ma veľmi dobrá úroveň mládežničiek, ktoré pracovali so svojimi psami na veľmi dobrej úrovni a poviem že sa bolo na čo pozerať. Môj celkový dojem z tohoto víkendu je výborný. Chcem sa poďakovať všetkým účastníkom za ich prístup, chuť pracovať a hlavne výbornú náladu, ktorá dotvárala super atmosféru počas celého víkendu. Dievčatám držím palce aby im zostala chuť do ďalšej práce, lebo som presvedčený, že v budúcnosti budú mať so svojimi psami čo ukázať, či už na skúškach, alebo pretekoch. Super víkend so super ľuďmi. Už teraz sa teším na budúci rok!!!!!

MSR BO KOLÁROVO
🌼 MSR belgických ovčiakov, SÚCHNO + 2. kvalifikačný pretek
🌼tento pretek bude kvalifikačným pretekom na FMBB 2022
🌼ďalšie info čoskoro

KVALIFIKÁCIA - FMBB 2022 GRÉCKO

IGP
MR
OB
Agility


MSR SKBO SVV3 - Zbehy 4.9.2021
pretek bude prebiehať v rámci MSR ZŠK SVV3
Ďalšie info čoskoro

ZUBY - smernica 2/2021
Dávame do pozornosti novú smernicu o úrazoch chrupu, nakoľko sa nám množia takéto prípady. Je dôležité, aby sa tieto zásahy robili jednotne a podľa určených pravidiel. Všetci veterinári ( MVDr. Pašek, MVDr. Nemček a MVDr. Petrík ) sú k dispozícií všetkým členom. Pri objednávaní do ambulancie, treba povedať členstvo v SKBO a že sa jedná o úraz zubov. Všetci by mali byť prednostne vybavení.
Smernica nadobúda platnosť dňom zverejnenia, NIE spätne!!!

🦊🦊BH SK - skúška pre členov SKBO zdarma🦊🦊
Dátum: 8.5.2021
Miesto: KK Mladosť Mestečko
Info: všetky info sú v prihláške, otvorte, čítajte, pošlite 🙂 Každú ďalšiu otázku zodpovie výcvikár klubu Milan Škrabko 0905 532 706 Tešíme sa na Vašu účasť.
Rozhodca: Alojz Pristach


Výstava SKBO bez zadania titulov - len pre bonitujúcich
🦊čítaj prílohu🦊
Miesto: Malý Lapáš - ranč Nový Dvor
Dátum: 22.5.2021 - ak sa naplní počet účastníkov bonitácie na tento deň, bude sa pokračovať 23.5.2021
Priebeh: Nakoľko epidemiologická situácia stále nie je taká, aby sa mohol usporiadať klasický formát KV, bude posúdenie exteriéru jedinca spravené individuálne, počas bonitácie. Nebudú zadané žiadne tituly, len známky. Tejto KV sa budú môcť zúčastniť len jedinci, ktorí absolvujú aj bonitáciu.
Prihlasovanie: Vytlač a vypíš prihlášku v prílohe. Sprav scan a pošli mailom na vystavaskbo@gmail.com
Informácie: Všetky relevantné informácie sú v prihláške, ak náhodou niečo nie je jasné, kontaktujte p. Záchenskú 0905 753 633, alebo mailom vystavaskbo@gmail.com. FB diskusie nie sú oficiálne informácie
Vyhradzujeme si právo na zmenu miesta, času aj rozhodcu pre exteriér ( vzhľadom na nestabilnú epidemiologickú situáciu )
Upozorňujeme, že táto KV sa bude konať v špeciálnom režime na časenky a bez divákov. Areál firmy Z Polytanu bude uzatvorený a sprístupnený pre vystavujúcich, resp. bonitujúcich, len v daný čas, ktorý im bude pridelený.
Ďakujeme, že rešpektujete opatrenia, ktoré sme nútení robiť, aby sa vôbec nejaká akcia mohla uskutočniť.

BONITÁCIA SKBO - 22. - 23.5. 2021 - Prihlasovanie spustené
čítaj manuál v prílohe
 • Miesto: Malý Lapáš
 • Dátum: 22.5.2021, keď sa počet psov na jeden deň naplní, pokračuje sa ďalej 23.5.2021. Dôležité je poradie prihlásenia sa, resp. splnenia všetkých podmienok
 • SKBO si vyhradzuje právo na zmenu miesta, času aj rozhodcu pre exteriér ( vzhľadom na nestabilnú epidemiologickú situáciu, treba rátať s možnou zmenou )
 • SKBO usporiada skúšku BH SK v termíne pred bonitáciou. Pre členov klubu je skúška zdarma. Prihlasovanie na ňu spustíme ihneď po odsúhlasení mimoriadneho termínu na ZŠK
 • Vzhľadom na to, že klasická výstava sa nebude môcť konať deň pred bonitáciou ( kvôli vysokému počtu ľudí ), po dohode s rozhodcom pre exteriér s p. MVDr. Ridarčíkovou , usporiadame výstavné posúdenie len pre bonitujúcich. Čítaj manuál v prílohe.
 • Keď máte akékoľvek otázky, kontaktujte p. Mitanovú - poradca chovu - 0915 233 515, chovbosk@gmail.com
 • Upozorňujeme, že jediné relevantné informácie poskytuje v prípade bonitácie poradca chovu, nie FB diskusia pod týmto príspevkom. Keď Vám niečo nie je jasné, volajte, píšte mail.
 • Upozorňujeme, že táto bonitácia sa bude konať v špeciálnom režime na časenky a bez divákov. Areál firmy Z Polytanu bude uzatvorený a sprístupnený pre bonitujúcich len v daný čas, ktorý im bude pridelený.
 • Ďakujeme, že rešpektujete opatrenia, ktoré sme nútení robiť, aby sa vôbec nejaká akcia mohla uskutočniť.

 OZNAM   

Vzhľadom na predĺženie núdzového stavu sa členská schôdza naplánovaná na 27.2.2021 konať nebude. Keď nám to epidemiologické podmienky dovolia, schôdza sa usporiada v náhradnom termíne.

OZNAM  

Výbor SKBO oznamuje svojim členom, že členská schôdza je naplánovaná na 27.2.2021.
S najväčšou pravdepodobnosťou sa schôdza vzhľadom na epidemiologickú situáciu a vyhlásený núdzový stav, nebude konať. 
V tom prípade, výbor zverejní potrebné informácie pre fungovanie klubu na stránke klubu aj na FB


Novelizovaný výstavný poriadok FCI
Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_SKBO.pdf · verzia 1

!! OZNAM!!
POUKÁZANIE 2% DANE Z PRÍJMU FO

Termín podania daňových priznaní sa blíži, už v predstihu Vám ďakujeme za poukázanie 2 % dane z príjmu za rok 2020 pre SKBO.
Dôležitá informácia:
Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií.
Postup:
Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, a aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
Priložené tlačivo - vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej DzPFO vypíšte (RČ + dátum nar., I. ODDIEL + nezabudnite na podpis)
Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov
Obe tieto tlačivá - Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad – adresu si nájdete tu:
https://www.financnasprava.sk/.../zistenie-miestnej...
ĎAKUJEME!!!
viac info na www.rozhodni.sk

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_SKBO.pdf · verzia 1

CHOVATELIA POZOR - od prezidenta UKK, p. Šustera prišiel nasledovný dokument, ktorý je pre chovateľov záväzný. Venujte mu pozornosť.
Vážení priatelia
možno ste si niektorí na stránke www.skj.sk všimli, že je na nej publikované
USMERNENIE PREZÍDIA SKJ K VYHLÁŠKE MPaRV SR č. 283/2020
Toto spolu s ďalšími materiálmi bolo zaslané aj na autorizované e-mailové adresy.
Aj keď väčšina z nás tajne dúfala, že sa nás vyhláška týkať nebude, alebo len okrajovo, žiaľ opak je pravdou. Aspoň čiastočne dobrou správou je, že sa nebude vzťahovať všetkých majiteľov psov, ale "len" chovateľov.
, za trpezlivú komunikáciu so Štátnou veterinárnou správou a postúpenie dôležitých informácií ktoré získala a ktoré boli prínosom pri tvorbe spomenutého usmernenia. Moja veľká vďaka patrí členom prezídia SKJ, obzvlášť prezidentovi SKJ Ing. Jozefovi Jursovi, za vypracovanie spomenutého materiálu.Dovoľte mi poďakovať predsedkyni Slovenského klubu maltézskych psíkov, ktorou je pani Ing.Daniela Spanikova
Veľmi pekne vás prosím informujte prostredníctvom vašich webových stránok a sociálnych sietí vašich členov, najmä chovateľov, ktorých sa nové povinnosti týkajú.
Ďakujem .
Usmernenie pre clenov SKJ vyhlaska 283 2020.docx · verzia 1

POZOR ZMENA - smernica SKJ " Chránený názov registrovaného chovu psov" - ďalšia informácia od prezidenta UKK p. Šustera
Ďalšou problematikou o ktorej vás chcem informovať bola nevyhnutná zmena v našej doposiaľ zaužívanej kynologickej terminológii. Žiaľ pri slovnom spojení "chovateľská stanica" sa väčšine nekynologickej verejnosti vynorí predstava desiatok kotercov a minimálne rovnaký počet chovných psov a sučiek, odprevádzaných množstvom šteniat. Všetci vieme, že z pohľadu organizovanej kynológie mal chránený názov chovateľskej stanice úplne iný význam a nikomu zainteresovanému nie je potrebné túto skutočnosť vysvetľovať. Chránený názov chovateľskej stanice mal aj chovateľ, ktorý vlastnil jednu sučku a možno odchoval jeden vrh za päť rokov, alebo aj za celý svoj život. Mnohým členov našich klubov, najmä pri vybavovaní dokladov pre vývoz šteniat, položili na regionálnych veterinárnych a potravinových správach otázku v zmysle, či sa jedná o šteniatko z chovateľskej stanice. V prípade kladnej a dodajme oprávnene hrdej odpovede chovateľa, ktorý tým dal najavo, že sa nejedná o množiteľa, ale o cieľavedomú chovateľskú činnosť, tak v tom lepšom prípade, k nemu pristupovali ako k niekomu kto sa chovu psov venuje na profesionálnej úrovni. Na druhej strane na tých (nemôžem a nechcem ich pomenovať chovateľov) ktorí produkujú šteňatá bez PP, tak to bolo vo väčšine prípadov presne opačne a na šteňatá, ktoré sa narodili u nich sa prihliadalo ako na náhodné a neplánované, prípadne sa považovali za tých, ktorí sa chovu psov venujú na amatérskej úrovni a to len z toho dôvodu, že nevlastnia "chovateľskú stanicu". Spomínať situácie, keď chovatelia boli, alebo sú, štátni zamestnanci a museli v mnohých prípadoch vysvetľovať, že ako vlastníci chovateľskej stanice sa nevenujú mimopracovnej podnikateľskej činnosti, asi nie je potrebné, pretože každý vo svojom okolí takéto prípady dôverne poznáme. V rámci Prezídia Únie kynologických klubov, ako aj v rámci prezídia Slovenskej kynologickej jednoty sme niekoľkokrát viedli diskusie o potrebe zmeny názvu "Chráneného názvu chovateľskej stanice", žiaľ nikdy sa nám nepodarilo dopracovať sa k pomenovaniu, ktoré by adekvátne nahradilo doteraz zaužívané pomenovanie. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva 283/2020 celú záležitosť trocha urýchlila. Korešpondenčným rokovaním a to aj za pomoci jazykovedcov z SAV sa nám podarilo dopracovať k pomenovaniu "Chránený názov registrovaného chovu psov", resp. v skrátenej verzii: "Názov registrovaného chovu". Aj ja si ctím a vážim tradície a preto plne súhlasím s vami všetkými, ktorým sa tento názov nepozdáva. Bude nám všetkým či už kratšie alebo dlhšie trvať kým si zvykneme, že chovateľskú stanicu nahradíme názvom registrovaného chovu, žiaľ v tejto dobe keď sú ataky z viacerých strán na organizovanú kynológiu, nemáme iné východisko.
Veľmi pekne vás prosím o podporu nášho rozhodnutia a spoluprácu pri vysvetlení, prečo k tejto zmene bolo nutné pristúpiť
Registrovaný názov chovu psov- smernica - 2_.pdf · verzia 1

FMBB 2021 - zrušené


VÝSTAVA - NOVÉ PROPOZÍCIE Poprosím všetkých o prečítanie nových propozícií k výstave. Pribudli COVID 19 opatrenia. Poprosíme o ich dodržiavanie. Tieto pravidlá platia rovnaké aj na bonitáciu
BONITÁCIA 26. - 27.9.2020 - prihlasovanie na bonitáciu definitívne zastavené.
📌vzhľadom na naplnenie maximálneho počtu na bonitáciu, od momentu zverejnenia oznamu, zastavujeme prihlasovanie.
📌prihlásený je ten pes, za ktorého je odoslaná prihláška a zaplatená platba
📌dokumenty potrebné na bonitáciu môžete doposielať, tak ako bolo zverejnené predtým, do 14.9.2020
📌bonitácia bude prebiehať 2 dni vzhľadom na vysoký počet prihlásených
📌detailnejšie informácie budú zverejnené, sledujte FB stránku SKBO, alebo web stránku klubu
CHOVATELIA POZOR !!!!!!
prečítajte si ešte raz pozorne postup pri vydávaní KL a následne PP pre Vaše šteňatá.
 Nikdy ( ak ste člen SKBO ) neposielajte sami papiere na UKK, robí to poradca chovu. 
Ak niečo nie je jasné, volajte PCH. Čítajte všetky papiere od PCH čo Vám prídu. 
Všade je presný postup, kedy, čo a ako robiť.Prihlasovanie na klubový víkend sa spúšťa od 29.5.2020.
Počet účastníkov je obmedzený.
Prihlasujte sa na: vycvik.skbo@gmail.com
Fotka Milana Škrabka.NOVÉ TERMÍMY NA ROK 2020

📌termíny sú predbežné, môžu sa meniť vzhľadom na epidemiologickú situáciu a nariadenia RÚVZ

📌ku každej klubovej akcií budú v dohľadnej dobe zverejnené presné inštrukcie

📌vzhľadom na situáciu treba rátať s obmedzenými počtami na jednotlivé akcie
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216671772882803&set=gm.2976465619056194&type=3&theater&ifg=1


S veľkým smútkom v srdci, Vám oznamujem, že dňa 6.5. večer, nás navždy opustil veľký kynológ s ešte väčším srdcom
 Slavomír Janoško. 
Prehral boj s ťažkou chorobou.
 Česť jeho pamiatke


FMBB 2020 definitívne zrušené


Klubový víkend sa vzhľadom na aktuálnu situáciu ruší. Náhradný termín oznámime neskôr

Z listu prezidenta UKK chovateľským klubom

Počas pretrvávajúcej mimoriadnej situácie kvôli koronavírusu COVID 19 ako aj 30 dní po jej ukončení, nebudú nijakým spôsobom penalizovaní chovatelia, ktorí prihlášku k zápisu šteniat zašlú neskôr ako vo veku 9 týždňov. V tomto období plemenná kniha ÚKK nebude vyžadovať k zápisu žiadosť ani súhlas príslušného chovateľského klubu ani Prezídia ÚKK.
Týmto rozhodnutím dočasne prestáva platiť časť state Zápisného chovateľského poriadku ÚKK v bode 3, odst. E a úplne prestávajú platiť odst. F a G. Taktiež nebude v tomto časovom období účtovaný poplatok za zápis vrhu staršieho ako 9 týždňov, resp. 3. mesiace.
Prezídium Únie kynologických klubov týmto dáva aj súhlas k zápisu všetkých vrhov šteniat starších ako 3 mesiace chovateľom, ktorí vo vyššie uvedenom termíne zašlú prihlášku k zápisu šteniat, čím je splnená aj požiadavka vyplývajúca zo Zápisného poriadku plemennej knihy SKJ (SPKP).

Prezídium ÚKK týmto rozhodnutím reaguje na vzniknutú situáciu. Na druhej strane chceme požiadať chovateľov o trpezlivosť pri vybavovaní agendy Plemennou knihou ÚKK.
Ďakujeme


📌📌
OZNAM KLUBOVÝ VÍKEND

Výbor SKBO zatiaľ výcvikový klubový víkend neruší. Samozrejme, pokiaľ by sa epidemiologická situácia v súvislosti s koronavírusom zhoršila a RÚVZ vydá zákaz konania všetkých akcií, víkend sa preloží. Definitívne rozhodnutie bude oznámené najneskôr 23.3.2020


 RTG manuál

 v prípade nejasností, alebo otázok volajte:

Michaela Mitanová 0915 233 515

Katarína Filipová 0903 266 049


https://www.facebook.com/groups/140424675993650/permalink/2526337050735722/

Nové
Smernica-č.3.-2019 - nefungujúci čip


OZNAM FMBB 2020

19.10.2019 je deathline pre odoslanie podkladov ku kvalifikácií na FMBB 2020. Postupový kľúč je na stránke SKBO pre všetky športy. 
Ak do tohoto dátumu podklady nebudú mailom odoslané, pretekára klub nenahlási na FMBB 2020.

Podklady posielať na : vycvik@vycvik-psov.sk

13.10. 2019   Pripravovaná bonitácia

12.10. 2019   Špeciálna výstava SKBO

31.03. 2019   Zápisnica zo zasadania výboru 

PRIPRAVOVANÁ BONITÁCIA  2.6.2019 - info

Oznam:
Vzhľadom na to, že Ivana Pellegrini sa funkcie ekonóma SKBO vzdala,
bude túto funkciu od 1.4.2019 až do členskej schôdze zastávať:
Ing. Kučmová Ivana. tel. 0907229904, mail: kucmova202@gmail.com


Plán akcií na rok 2019

Nové poplatky platné od 16.2.2019

Členská schôdza SKBO

❗️Termín: 16.2.2019 o 10:00
❗️Kde: ranč Nový dvor, Lapáš
❗️Program schôdze

Všetkých srdečne pozývame

MS FMBB 2019

19.-21. októbra 2018 Malý Lapáš - Ranč Nový dvor
Pretek Z POLYTANU SK CUP so zadaním skúšky a zadaním titulov CACIT a CACT
v rámci preteku sa konajú otvorené Majstrovstvá Slovenska belgických ovčiakov, dobermanov, rottweilerov, boxerov
Propozície: Zobraziť 
Prihlášky zasielajte na adresu alebo on-line spolu s dokladom o zaplatení:
Michaela Ondrejková, Hájska 336, 951 93 Machulince, Slovensko
email: skpolysport@gmail.com
Prihlasovanie: on-line formulár

Piatrová 9.9.2018 - výsledky bonitácie 

Nový skúšobný poriadok 2019 - IGP 2019 (nove IPO) Stiahnuť

9.9.2018 Jesenná bonitácia SKBO, hotel Junior, Piatrová - Vrútky
                 Začiatok 09:00 hod.
                 Manuál k jesennej bonitácii: Zobraziť Stiahnuť
                 kompletné info - sekcia " Bonitácia"
                 
v prípade nejasností kontaktujte: poradca chovu - Michaela Mitanová, výcvikár - Ján Dírer

1.8.2018    OZNAM PRE ČLENOV SKBO.
Od 1.8.2018 preberá funkciu poradcu chovu Michaela Mitanová. Kontaktné údaje na nového poradcu chovu nájdete v sekcii Klub - Výbor.

8.9.2018    Špeciálna výstava Slovenského klubu belgických ovčiakov, Piatrová
                
  Propozície:    Zobraziť Stiahnuť

Vyhodnotenie FMBB 2018

Michaela Kollárová a Baxter Ostraryka

Posledný aprílový týždeň sa v slovinskej Ajdovščine konali majstrovstvá sveta belgických ovčiakov. Počas celého týždňa psom i psovodom znepríjemňovalo pretek tropické, slnečné počasie. Ako prvú sme mali vyloso vanú stopu. Naša ,,zakliata „ disciplína. Minulý rok sme mali peknú prácu na stope, ale ani jeden predmet, tento rok zas úplne naopak. Celá naša skupina nie moc úspešne bojovala s vetrom, miestam i nie úplne najľahším terénom a stopou starou až 2 hodiny. Ďalšia disciplína, obrana, ma naozaj potešila a zlepšila na chvíľu náladu.. Až na malé chybičky, ktoré nemuseli byť, som bola spokojná. Taktiež práca figurantov výborná. Posledná poslušnosť... najskôr som bola šťastná, že  som si vylosovala na obed , kedy je najteplejšie, ale tesne pred nástupom, už som si nebola istá, či  teplo je výhra, bolo uk rutné a bála som sa o zdravie psa, pretože viem, že pri cvičení vždy dáva zo seba 110 % a ide aj cez svoje hranice, čo môže byť v týchto podmienkach nebezpečné. Baxter kvôli zraneniu pred ,,svetom“ oddychoval a mal obmedzený pohyb. 

To sa prejavilo na jeho väčšej chtivosti, z ktorej plynuli nejaké chyby. Aspoň naoko pekný dojem z poslušnosti pokazila vysielačka, kde si ľahol až na tretí povel. Celkový výsledok ma síce neuspokojil ale zato motivoval do ďalšej práce. Touto cestou by som chcela ešte raz pogratulovať mojim spolubojovníkom a poďakovať sa tímlídrom za ich starostlivosť a pohodu, ktorú nám vytvárali počas celých majstrovstiev. 

Veľké ďakujem patrí celému ZKO Sezemice a hlavne Martinovi za prípravu a podporu počas celých MS a v neposlednom rade sponzorom, vďaka ktorým sme mohli všetci uskutočniť túto veľkú jazdu a môjmu sponzorovi fy Vafo Praha.

Matúš Balún a Phantom Malý Lumpík

Niečo o tohtoročných FMBB? Pravdupovediac už si veľa ani nepamätám JOrganizácia aj napriek obrovskej snahe organizátorov nebola najlepšia pre nedostatok ľudí. Mali výborné nápady, snahu, no bohužiaľ nadarilo sa im tak ako by chceli. Ale každý problém sa snažili vyriešiť ako najlepšie vedeli. Aj snahu treba oceniť. Prvý pretekový deň som mal stopu starú 1hod a 45minút presne kvôli problémom s organizáciou. Phantom to dobojoval s výsledkom 94 bodov škoda posledného predmetu, kedy ho označil v stoji a nepresne, keďže to nikdy pred tým neurobil. Druhú disciplínu v poradí som mal obranu. Už hneď pri revíri mi Phantom ukazoval, že bude problém s ovládateľnosťou. Nevyšiel mu zákus ani na úteku ani na kontroláku. Pri štýle prísneho posudzovania rozhodcov to bolo 87bodov čomu jeho výkon zodpovedal. Po voľnom dni strávenom s deckami, psami pri mori nás čakala posledná disciplína. Poslušnosť som mal sobotu okolo obeda kedy vrcholili veľké horúčavy. Phantom robil čo mohol v danom jeho fyzickom stave avšak celé to bolo jednoducho povedané zle. Na konci skolaboval z horúčavy a musel som ho odniesť na rukách k veterinárnemu lekárovi na štadióne. Našťastie sme ho dali rýchlo dokopy. Chcem sa poďakovať vedúcej výpravy Katke Filipovej za ako vždy, super odvedenú prácu, figuratovi Peťovi Hoštákovi za maximálnu snahu ( niečo sa naučil zvyšok príde s rokmi...J. Sponzorom: klubu SKBO a Maťovi Orlovskému za Royal Canin. Harymu Arconovi cez ktorého sa nám podarilo mať k dispozícii na tréning jeho cvičák, aj futbalové ihrisko všetko neďaleko ubytovania. Taktiež vďaka patrí všetkým členom družstva za pohodovú atmosféru ktorá na týchto majstrovstvách určite bola. Zablahoželať chcem víťazom ale hlavne naším najlepším čo bojovali o jeden deň dlhšie vo finále. Možno niekedy opäť...

Pavol Šlahor a Aramis Red Devils Dog

Môj výkon s Aramisom hodnotím ako celkom dobrý, vzhľadom na to, s akými pocitmi z posledných treningov som odchádzal na majstrovstvá /keďže v každej disciplíne som mal hrubú chybu/. Ako prvú disciplínu som si vylosoval obranu, ktorá sa nám podarila nastaviť dosť slušne, kedže sme boli za ňu ohodnotený 97  bodov. Ako druhú disciplínu som mal stopu za 92 bodov,  kde overenie tretieho a štvrtého lomu nás stálo 7 bodov, čo ma v konečnom dôsledku  mrzelo najviac vzhľadom na to, že by nás to mohlo posunúť o trochu vyššie. Posledná disciplína bola  poslušnosť ohodnotená 85 bodmi, kde asi najhrubšou chybou bolo  zaváhanie s vybehnutím pri vysielačke. Po zrátaní bodov do Svetového pohára nám to stačilo na štvrté miesto. Vo finále sme dali poslušnosť za 83,5 bodov a obrana za 87,5 bodov podľa mňa sa pod tento výsledok podpísala už aj výrazná  únava a prehriatie z vyšších teplôt, ktoré tam boli. Nakoniec nám to stačilo na konečné 6. miesto /ku kriteriám hodnotenia rozhodcov sa radšej nevyjadrujem/.  Chcel by som veľmi pekne poďakovať svojím spolubojovníkom z reprezentácie za perfektný kolektívný prístup, vedúcim družstva Katke Filipovej, Peťovi Hošťakovi a za podporu Lacimu Filipovi. Za pomoc ďalej ďakujem svojím treningovým parťákom Peťovi Kádekovi, Peťovi Mitterovi, Radkovi Prokopcovi, Jozefovi Mravíkovi, Ľubošovi Krivošíkovi, Tomášovi Kondemu a chlapcom z Polytanu za pekné oblečenie. Najväčšie ďakujem už  pravidelne patrí mojej úžasnej rodinke.

Váňová Michaela a Uma Anubis the Second

V prvom rade by som sa chcela veľmi pekne poďakovať celému organizačnému týmu, že som mohla vôbec štartovať na tohtoročných FMBB. Aj keď som posledných pár týždňov pred začiatkom zvažovala svoj štart, keďže dlhodobo namáhané zranenie suky si pýta svoju daň, rozhodla som sa bojovať a ukázať ju svetuJ, pretože si myslím, že má svoju výnimočnosť, minimálne pre mňa. 

Našou prvou disciplínou bola stopa, čo sa dalo čakať, keďže sme nastupovali v háravkách. Pre mňa je stopa najťažšou disciplínou vôbec. Los vyšiel super, hneď v stredu ráno, takmer za ideálneho počasia, oproti ostatným pretekárom. Uma podala priemerný výkon, prvá polovica stopy bola super, druhá o niečo horšia, už nie s takou koncentráciou. Poslušnosť a obrana nás čakali až v sobotu, čo pre mňa nebolo veľmi jednoduché, čakať ďalšie tri dni, do toho ešte fakt, že budeme nastupovať na ihrisko bez oficiálneho tréningu. Tréning bol samozrejme možný, ale až v sobotu a to 35 minút pred samotným štartom, čo som skoro pri 30°C teplotách zamietla. Tieto okolnosti sa odzrkadlili hlavne na mojom výkone, verím, že veľká skúsenosť do budúcna. Našou poslednou disciplínou bola obrana, čo si Umička užila J, odzrkadlili sa zjavne zle načasované tréningy, keďže skoro všetky púšťačky boli na druhý krát. S technickým prevedením suky som bola relatívne spokojná. Viem, že počty bodov sú dosť mizerné, ale dúfam, že nabudúce to bude oveľa lepšie a prispejem minimálne celému družstvu k lepšiemu umiestneniu. 

Veľká gratulácia patrí Palimu a Aramisovi, fantastická obrana, kto nevidel na živo, môže banovať, právom najlepšia na svete. Samozrejme veľká gratulácia Milanovi a Axe, Axa je veľký bojovník, na place sa je na čo pozerať. Veľké gratulujem aj Matúšovi, parádna stopa, Mirovi a Areskovi prajem už len viac šťastia, a Miške len to šťastie, lebo inak tomu nič nechýba, boli ste parádna parta, ďakujem Vám

Milan Škrabko a Axa z Pekla

Prvý svet je za nami, s Axou sme boli nominovaný ako náhradníci. Bohužiaľ  stala sa veľmi smutná udalosť, ktorá nás posunula do štartovného poľa. Na jednej strane to bola pre mňa s Axou veľká výzva, no na druhej nás to zabolelo nakoľko Dušan je môj kamarát. Týmto chcem naše umiestnenie symbolicky venovať Usirovi, výbornému psovi s veľkým srdcom a Dušanovi nakoľko boli skvelou dvojicou s výbornými výsledkami. Stopy prebiehali vo vysokom trávnatom poraste zhruba po kolená pri vysokej teplote. Axa odviedla veľmi kvalitnú prácu s drobnými chybami čo nám vynieslo pekných 92 bodov. Na poslušnosť sme nastupovali ráno o šiestej pri ideálnych podmienkach, kde nám fandilo niekoľko členov našej výpravy. Axa pracovala na 100 percent čo rozhodcovia ohodnotili krásnymi 90 bodm,i čo bol pri trende posudzovania naozaj úžasný výsledok a ja som prežíval už priamo na ploche neskutočnú radosť. Na rade boli obrany nastupovali sme s pocitom, že dáme do toho všetko a to sme s Axou aj dokázali. Jej výkon až na pár chýb bol dobrý a ja som bol vnútorné veľmi spokojný vybojovali sme pekných 84 bodov, za ktoré sme sa nemuseli hanbiť. Týmto sme sa kvalifikovali medzi top dvadsiatku čo bol pre mňa, ako nováčika obrovský úspech. Do finále sme nastupovali s pocitom, že si to naozaj ideme užiť. Podarilo sa nám obhájiť výkony zo základnej časti nebyť toho, že si Axa v dlhodobom odložení užívala až moc, bolo by na poslušnosti možno aj o bod viac, ale aj napriek tejto chybe sme boli 4 rozhodcami ohodnotený na slušných 87,5 b. Obrany prebiehali už pri vyšších teplotách a so zmenou figurantov. Axa opäť potvrdila svoj predchádzajúci výkon a od 4 rozhodcov, ktorí sú vo finále sme vybojovali dobrých 82 b. Axa makala na 100 percent a potvrdila mi, že má veľké srdce bojovníka. Celé majstrovstvá boli pre nás obrovskou skúsenosťou a touto cestou sa chcem poďakovať celému teamu za úžasný týždeň stretli sme tam úžasná partia ľudí, ktorá si navzájom pomáhala, stále si čo mala povedať a nechýbala ani zábava. Moje poďakovanie patrí manželom Filipovcom, Petrovi Hoštákovi a všetkým členom výpravy a slovenským fanúšikom kamarátom ktorý naozaj povzbudzovali a to bolo úžasné! Bolo mi cťou!

Miroslav Strašík a Ares Líščí vrch

Aj keď písanie takýchto príspevkov nie je práve moja parketa, snažil som sa aspoň stručne popísať naše účinkovanie na tohtoročných MS belgických ovčiakov v slovinskej Ajdovščine. Náš prvý svet s Aresom nezačal príliš šťastne. Po problémoch pri losovaní som na oficiálnom tréningu psovi zbadal na uchu hematóm, takže som mal o zábavu naviac postarané. Ale vďaka Matúšovej pomoci pri výbere veterinára, ochote Katky a Laca Filipových sme to bez ujmy zvládli. Vo štvrtok sme nastúpili na obranu, z ktorej som mal dobrý pocit, aj keď to malo pár chýb, z môjho pohľadu to dopadlo veľmi dobre. Bola na to razantná, na oko dobre vyzerajúca obrana. V piatok to už bola trochu iná káva a svoj kalich horkosti som si vypil až do dna. Ráno sa kvôli počasiu stopovať nedalo a náhradné stopy boli našľapané na malom priestore. Ares sa prepojil na chodník vyšľapaný kladačmi, ktorý bol len pár metrov od prvého lomu a bolo vymaľované. Škoda, možno nabudúce.. Sobotňajšia poslušnosť nebola najhoršia, avšak už so zmiešanými pocitmi, so sklamaním zo stopy a okrem toho som kvôli tomu Aresovmu boľavému uchu od pondelka netrénoval, takže to bolo trochu vidno aj na našom výkone. Najviac ma mrzí to zaľahnutie na vysielačke. Chalanom (Paľovi a Milanovi) gratulujem k výborným výsledkom, Matúšovi prajem viac šťastia a obom Michaelám tiež šťastnejšiu ruku pri losovaní, lebo bez toho to nejde. Inak sa tam stretla skvelá partia ľudí, po celý čas panovala dobrá nálada a pohoda, žiadnu nevraživosť ani zlú atmosféru som nezaregistroval. Chcem sa poďakovať aj našim tímlídrom, Katke a Peťovi, ktorí to organizačne, logisticky, ale aj ľudsky perfektne zvládli. Ďakujem aj tým, čo ma prišli podporiť, či už v rámci tímu alebo na tribúnu ako diváci. Som naozaj veľmi rád, že som mohol byť súčasťou tohtoročnej reprezentácie Majstrovstiev sveta belgických ovčiakov, nakoľko to bolo po prvýkrát, no verím, že nie posledný J.


Ďalší užitočný a zrozumiteľne napísaný článok z časopisu Psí sporty o Ataxii. Ďakujeme Jakub Štýbr za možnosť zdielať na našej klubovej stránke

info: tu

Poskytovanie informácií Bonitácia - p. Mésarošová ( prihlášky, RTG, PP a všetky potrebné dokumenty ) Bonitácia - odbery DNA, SDCA, členstvo v klube, prihlášky do SKBO - p. Filipová Výstava - p. Záchenská Prosíme Vás volajte, alebo píšte kontaktnej osobe, ktorá bude mať dostupné informácie. Berte ohľad na to, že každá z nás je niekde zamestnaná a nie vždy sa dá okamžite informácia dohľadať a možno bude treba zavolať alebo sa pripomenúť ešte raz. SKBO nie je naše zamestnanie. Ďakujeme za pochopenie.

BONITÁCIA ODBER BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU
DNA - zviera by malo byť vyčesané a srsť nekontaminovaná srsťou iného zvieraťa. Odporúčame vyčistiť prepravy, boxy v ktorých bude zviera. Nenechať skákať iného psa na svoje zviera pred odberom. Za prípadnú kontamináciu odobranej vzorky je zodpovedný majiteľ zvieraťa, ktorý aj samotný odber vykonáva podľa inštrukcií. Nový odber pri kontaminácií vzorky hradí v plnej miere majiteľ zvieraťa.
SDCA - odber sa vykonáva sterom bukálnej sliznice kefkou z papule zvieraťa. Zviera by nemalo pred odberom ( v deň bonitácie ráno ) jesť, piť a byť v kontakte s iným zvieraťom, aby sa vzorka nekontaminovala cudzím biologickým materiálom. Pozor na aporty, lopty a iné pomôcky, ktoré používate rovnaké pre všetky svoje zvieratá ( nerobiť to pred odberom ) Odber vzorky robí majiteľ zvieraťa podľa inštrukcií člena výboru, ktorý na odber dohliada. Za odber a prípadnú kontamináciu v plnej miere zodpovedá majiteľ zvieraťa. Nový odber pri kontaminácií vzorky hradí v plnej miere majiteľ zvieraťa.


Výsledky jarnej bonitácie: tu

Bonitácia 26. a 27.5. 2018 Prezentácia na bonitáciu obidva dni od 8:00 - 8:30. Prosíme všetkých o dochvíľnosť, je Vás strašne veľa
BONITÁCIA POZOR
Od piatku 18.5 uzatvárame prihlasovanie na bonitáciu.
Z kapacitných dôvodov nie je možné posúdiť viac psov


POZOR KLUBOVÁ VÝSTAVA
Klubová výstava 26.5.2018. Dôležité upozornenie: Na klubovej výstave SKBO bude vzhľadom na, v rovnaký deň prebiehajúcu bonitáciu, ako prvá posúdená varieta Malinois. Následne varieta Groenendael a Tervueren.
Club dog show 26.5.2018 Important notice.
At the Club dog show will be first judged variety Malinois due to bonitation taking place the same time. Subsequently the variety Groenendael and Tervueren.
Clubschau 26.5.2018 Wichtige Warnung.
In der Clubschau wird gegenüber den verlaufenden Bonitaire gleichentags als Erste die Sorte Malinois, folglich die Sorten Groenendael und Tervueren abgeurteilt.

Bonitácia pozor
V priložených dokumentoch sa nachádza zoznam prihlásených na bonitáciu v sobotu 26.5.2018
Stiahnuť a nedeľu 27.5.2018 Stiahnuť. Takmer všetkým prihláseným chýbajú nejaké dokumenty. Prosíme o urýchlené zaslanie, aby sa dali papiere na bonitáciu pripraviť vopred. Kto dokumenty nedoloží vopred bude na bonitácií posúdený úplne nakoniec, keď všetci riadne prihlásení skončia. Vaše papiere sa nedajú kopírovať na mieste ( na trávniku na Lapáši ). Ďakujeme za spoluprácu. Chýbajúce dokumenty posielajte na poradcachovu@centrum.sk

ODBER VZORIEK DNA A SDCA STARŠÍCH UŽ CHOVNÝCH ZVIERAT
Na bonitácií bude možnosť odobrať vzorky na DNA a SDCA starších už chovných zvierat. V prípade záujmu vyplňte prihlášku z prílohy a pošlite ju na info.skbo@gmail.com Postupujte podľa inštrukcií v prihláške. Na klubovú akciu treba zvieratám priniesť originál rodokmeň, kvôli kontrole totožnosti. Ak budete mať nejasnosti kontaktujte: Katarína Filipová 0903266049
Prihláška na odber DNA     
Stiahnuť
Prihláška na odber SDCA   Stiahnuť


26.5 - 27.5.2018 Bonitácia 
Zoznam prihlásených psov na bonitáciu v nedeľu 27.5.2018 je ukončený. Všetky ďalšie prichádzajúce prihlášky budú zaradené na bonitáciu v sobotu 26.5, nakoľko kapacita nedele je už naplnená. Posielajte prosím kompletné dokumenty, ktoré sú k bonitácii potrebné.

ProfiDOG online spravodajstvo sa po novom platí. Predplatné nie je veľké, informácie nájdete v priloženom linku. Platba je možná aj platobnou kartou
https://www.profidog.cz/premiovy-obsah-profidog-cz/

26. mája 2018 Klubová výstava SKBO Memoriál Nory Takáčovej
propozície tu: 
Zobraziť Stiahnuť

http://www.royalcanin.sk/
Vážení členovia Slovenského klubu belgických ovčiakov Royal Canin je oficiálnym partnerom Vášho klubu aj v roku 2018 a ponúka Vám členstvo v Royal Canin Chovateľskom klube.
Máme nový sponzorský dar od firmy Expodom.
Slovenský klub belgických ovčiakov dostal nový sponzorský dar od firmy www.expodom.sk . Promo stánok sa bude využívať na všetkých klubových akciách ako sú klubové víkendy, bonitácie a výstavy. Samozrejme aj MSR BO. Takto budeme schopný zorganizovať klubovú akciu za každého počasia.

Ďakujeme.


27.5.2018 od 9.00 hod Jarná Bonitácia.
pozvánka pre všetkých členov a priaznivcov plemena na jarnú bonitáciu 
Miesto: výcvickové stredisko z Polytanu Malý Lapáš. viac info: tu