Zápisnica zo zasadania výboru 31.3.2019  Stiahnuť

Zápisnica zo schôdze 16.02.2019  Stiahnuť

Zápisnica zo zasadania výboru 9.12.2018  Stiahnuť

Zápisnica zo zasadania výboru z 20.10.2018   Stiahnuť

Zápisnica zo zasadnutia výboru z 20. 07. 2018   Stiahnuť

Zápisnica zo zasadnutia výboru z 28. 06. 2018   Stiahnuť

Zápisnica zo schôdze z 26. 11. 2017   Stiahnuť

Zápisnica zo schôdze z 3. 12. 2016
   Stiahnuť          príloha   Stiahnuť

Zápisnica zo schôdze z 19. 1. 2016   Stiahnuť

Zápisnica zo schôdze z 26. 9. 2015 

Zápisnica zo schôdze z 7. 3. 2015     
Stiahnuť

Zápisnica zo schôdze z 28. 11. 2014 
Stiahnuť

Zápisnica zo schôdze z 21. 9. 2014   
Stiahnuť

Zápisnica zo schôdze z 25. 4. 2014   
Stiahnuť

Zápisnica zo schôdze z 30. 11. 2013 
Stiahnuť

Na Základe podnetu RaKK zo dňa 9.12. 2013 sa výbor klubu na zasadnutí konanom 11.1.2014 uzniesol že, členská schôdza konaná 30.11.2013 nebola zvolaná podľa platných stanov SKBO a je neplatná. V krátkom čase bude zvolaná mimoriadna výročná členská schôdza.

Zápisnica zo schôdze výboru z 30. 11. 2013                   Stiahnuť

Zápisnica z MVČS z 12. 1. 2013                                        
Stiahnuť

Zápisnica z členskej schôdze z 1. 12. 2012                     
Stiahnuť 

Zápisnica zo stretnutia výboru z 30. 11. 2012                 
Stiahnuť

Zápisnica zo stretnutia výboru z 7. 7. 2012                     
Stiahnuť

Zápisnica z výročnej členskej schôdze z 30. 11. 2011   
Stiahnuť

Zápisnica zo stretnutia výboru z 6. februára 2010         
Stiahnuť

Zápisnica z členskej schôdze z 22. augusta 2009         
Stiahnuť