Členská schôdza 1.2.2020   Stiahnuť

Zápisnica zo zasadania výboru 5.12.2019  Stiahnuť

Zápisnica zo zasadania výboru 2.10.2019  Stiahnuť

Zápisnica zo zasadania výboru 2.6.2019  Stiahnuť

Zápisnica zo zasadania výboru 31.3.2019  Stiahnuť

Zápisnica zo schôdze 16.02.2019  Stiahnuť

Zápisnica zo zasadania výboru 9.12.2018  Stiahnuť

Zápisnica zo zasadania výboru z 20.10.2018   Stiahnuť

Zápisnica zo zasadnutia výboru z 20. 07. 2018   Stiahnuť

Zápisnica zo zasadnutia výboru z 28. 06. 2018   Stiahnuť

Zápisnica zo schôdze z 26. 11. 2017   Stiahnuť

Zápisnica zo schôdze z 3. 12. 2016
   Stiahnuť          príloha   Stiahnuť

Zápisnica zo schôdze z 19. 1. 2016   Stiahnuť

Zápisnica zo schôdze z 26. 9. 2015 

Zápisnica zo schôdze z 7. 3. 2015     
Stiahnuť

Zápisnica zo schôdze z 28. 11. 2014 
Stiahnuť

Zápisnica zo schôdze z 21. 9. 2014   
Stiahnuť

Zápisnica zo schôdze z 25. 4. 2014   
Stiahnuť

Zápisnica zo schôdze z 30. 11. 2013 
Stiahnuť

Na Základe podnetu RaKK zo dňa 9.12. 2013 sa výbor klubu na zasadnutí konanom 11.1.2014 uzniesol že, členská schôdza konaná 30.11.2013 nebola zvolaná podľa platných stanov SKBO a je neplatná. V krátkom čase bude zvolaná mimoriadna výročná členská schôdza.

Zápisnica zo schôdze výboru z 30. 11. 2013                   Stiahnuť

Zápisnica z MVČS z 12. 1. 2013                                        
Stiahnuť

Zápisnica z členskej schôdze z 1. 12. 2012                     
Stiahnuť 

Zápisnica zo stretnutia výboru z 30. 11. 2012                 
Stiahnuť

Zápisnica zo stretnutia výboru z 7. 7. 2012                     
Stiahnuť

Zápisnica z výročnej členskej schôdze z 30. 11. 2011   
Stiahnuť

Zápisnica zo stretnutia výboru z 6. februára 2010         
Stiahnuť

Zápisnica z členskej schôdze z 22. augusta 2009         
Stiahnuť