Klub‎ > ‎

Poplatky

Poplatky uhrádzajte nasledovne:
BANKOVÉ SPOJENIE
Názov účtu: Klub chovateľov plemena belgický ovčiak,
Tatra banka
Číslo účtu: 2661704071/1100
IBAN: SK11 1100 0000 0026 6170 4071
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Správa pre príjemcu: Meno + za čo je platba (členské 2012, bonitácia, a pod.)

Táto správa pre príjemcu je obzvlášť dôležitá na identifikovanie platcu. V prípade neudania mena a čo sa platí ( členské na 2012, bonitácia,...), poplatok prepadá v prospech klubu bez zaevidovania platby členovi, ktorý platbu vykonal.


POŠTOU: V prípade záujmu o platbu prostredníctvom pošty, je možné vykonať platbu pomocou poštovej poukážky na adresu: Ivana Pelegrínová, Dolná Mičiná 90, 974 01 Banská Bystrica.


Nikdy neplaťte poplatky z pošty na účet klubu, nakoľko nie je možná včasná identifikácia platcu!!!


Poplatky schválené MVČS, platné od 16.2.2019