KONTAKTNÉ ÚDAJE

Názov klubu: Slovenský klub belgických ovčiakov
Oficiálna skratka: SKBO
IČO: 36064998
Sídlo klubu: Slamkova 27A, 949 07 Nitra
Poštová adresa pre písomný styk: PaedDr. Katarína Filipová - Slamkova 27A, 949 07 Nitra

Predseda:

Alojz Pristach
Liptovská 2, 911 08 Trenčín
tel.: 0907 249 574 

Tajomník:

PaedDr. Katarína Filipová
Slamkova 27A, 949 07 Nitra
tel.: 0903 266 049
E-mail: info.skbo@gmail.com

Hlavný poradca chovu:

Michaela Mitanová
SNP 134/34  Trenčianske Teplice 
914 51
tel. 0915233515
chovbosk@gmail.com

Ekonóm:

Ing. Ivana Kučmová
Trstín 49 91905 Trstín
tel: 0907 229 904
E-mail: kucmova202@gmail.com

Výcvikár:

Milan Škrabko
Považské Podhradie 190, 017 04 Považská Bystrica
E-mail: vycvik.skbo@gmail.com
 

Predseda kontrolnej a revíznej komisie:

Marián Moravanský
tel. 0905 681 696

JUDr. Katarína Kováčiková
RNDr. Augustín Peter