Predseda:

Alojz Pristach
Liptovská 2, 911 08 Trenčín
tel.: 0907 249 574 


Tajomník:

PaedDr. Katarína Filipová
Slamkova 27A, 949 07 Nitra
tel.: 0903 266 049 


Revízna komisia: 
Moravanský Marián, Knížacký Ján, Augustín Peter

Hlavný poradca chovu:

Ing. Erika Mésarošová
Veľká dolina 241, 951 15 Mojmírovce
tel.: 0908 135 896


Ekonóm:

Ivana Pellegrini
Dolná Mičiná 90, 
974 01 Banská Bystrica, 
tel.: 0905 260 479


Disciplinárna komisia: 
Tóth Martin, Samek Miroslav, Koppan VladimírChovateľská komisia:
 Mésarošová Erika, Mitanová Michaela, Knížacký Ján

Výcvikár:

Ján Dírer
038 61 Turčianske Kľačany 303
tel.: 0905 929 550
                


Predseda kontrolnej a revíznej 
komisie:

Ján Knižacký 
tel. 0907 405 234

 
 

Výstavná komisia: 
Záchenská Miroslava, Janečková Viktória, Mitana Dušam, Krišková Emília