Predseda:

Alojz Pristach
Liptovská 2, 911 08 Trenčín
tel.: 0907 249 574 
 

Tajomník:

PaedDr. Katarína Filipová
Slamkova 27A, 949 07 Nitra
tel.: 0903 266 049 Revízna komisia: 
Moravanský Marián,

JUDr. Katarína Kováčiková
RNDr. Augustín Peter

Hlavný poradca chovu:

Michaela Mitanová
SNP 134/34  Trenčianske Teplice 
914 51
tel. 0915233515
chovbosk@gmail.com

Ekonóm:

Ing. Ivana Kučmová
Trstín 49 91905 Trstín
tel: 0907 229 904
E-mail: kucmova202@gmail.com


Disciplinárna komisia: 
Tóth Martin, Samek Miroslav, Koppan Vladimír


Chovateľská komisia:
Michaela Mitanová, Alžbeta Jamnikar, RNDr. Andrej Dudáš PhD.

Výcvikár:

Milan Škrabko
Považské Podhradie 190, 017 04 Považská Bystrica
E-mail: vycvik.skbo@gmail.com
                
 

Predseda kontrolnej a revíznej 
komisie:

Moravanský Marián
tel. 0905 681 696 
Výstavná komisia: 
Záchenská Miroslava, Janečková Viktória, Mitana Dušam, Krišková Emília

Klubový figuranti:
Peter Hošťák
Jozef Baran